понедельник, 1 февраля 2016 г.

Головна сторінкаВ описі досвіду роботи містяться матеріали щодо розвитку творчих здібностей школярів на уроках трудового навчання. Оскільки творчість дітей є закономірним продовженням творчості самої природи, то завдання вчителя полягає в тому, щоб підтримати й розвинути ці природні здібності дитини. Тому, вважаю, що актуальною стає проблема, над якою я працюю - «Розвиток творчих здібностей особистості шляхом впровадження інтерактивних форм і методів навчання».
Вчителі трудового  навчання  мають змогу ознайомитися з методичним посібником, створеним творчою групою вчителів « Творчі уроки – фактор навчальної творчості», який містить розробки нестандартних уроків з трудового навчання.
Для розвитку творчих здібностей дітей неабияке значення має позакласна робота з предмету. Вчителем представлена програма гурткових занять з декоративно-прикладного мистецтва для учнів 5-8 класів.
Опис досвіду роботи містить конспекти уроків трудового навчання та позакласних гурткових занять.
Проблема розвитку творчих здібностей на уроках трудового навчання є досить актуальною в період відновлення економіки нашої держави, відродження національної культури та самосвідомості нашого народу. А тому можна окреслити завдання, які має вирішити сучасний урок. Це зокрема:
  • Підвищення рівня мотивації учнів;
  • Ефективне та творче застосування набутих знань та досвіду на практиці;
  • Формування навичок самостійно отримувати ,осмислювати та використовувати інформацію з різних джерел;
  • Створення умов для інтенсифікації уроку шляхом використання інтерактивних методик чи їх елементів;
  • Використання сучасних освітніх технологій та інтерактивних методів навчання сприяють розвитку творчих здібностей учнів , їх зацікавленістю предметом, залученню до активної розумової діяльності.
     Ознайомлення з передовим досвідом роботи видатних учителів,особиста практика дає підстави для висновку, що для успішного вирішення проблемної теми з розвитку творчих здібностей учнів є використання, сполучення та взаємодоповнення різних технологій:
–  Технологія формування творчої особистості;   
     Проектна технологія;
     Новітні інформаційні технології;
     Інтерактивні технології.
Інтерактивні технології  являються провідними під час проведення занять, шляхом взаємодії удосконалюють урок в цілому, підвищують його ефективність.
Науковці засвідчили ,що творчість - це досить складний і своєрідний процес, якому можна навчитись. Зараз провідні вчені, які опікуються проблемами трудового навчання, поширюють думку ,що для піднесення ролі трудового навчання слід більше звертатись до проектного навчання. Саме тому в основній програмі  трудового навчання знаходять своє відображення вищезазначені методи творчої діяльності учнів.
Отже, проблема розвитку творчих здібностей є сучасною й використовуючи різні шляхи й методи, такі як:
· мозковий штурм, морфологічний аналіз,метод фокальних об’єктів, розв’язання винахідницьких задач;
·       колективне обговорення проблеми;
·       диференціювання виробничо-технічних завдань;
·       застосування методів творчої діяльності;
·       вирішення художньо-конструкторських задач та ін. дасть можливість розкривати таланти вихованців якнайповніше, розвивати їх творчі здібності та вміння працювати творчо й з душею.